Checkat AB

Affärsidé

Checkat är en redovisningstjänst med ambition att täcka kundernas hela ekonomifunktion, allt från företagsstart till deklaration.

Vi vänder oss primärt till små till medelstora ägarledda företag med 1-50 anställda och 1-500 miljoner i omsättning som vill ha bättre koll på sin ekonomi eller inte är intresserade av att ta hand om ekonomin själva.


Vision

Ekonomi och administration ska vara enkelt och utgöra ett stöd för verksamheten, inte en belastning. Vi vill förstå våra kunders verksamhet och utgöra en naturlig del av den. Vi vill ge våra kunder flexibilitet och mobilitet. Vi vill ha nära kontakt för att ge stöd och rådgivning. Kunden får även en aktör att vända sig till, oavsett om det gäller ekonomiska frågor eller frågor gällande ekonomisystemet.


Vår verksamhet

Hos oss behöver kunden inte göra något mer än att godkänna leverantörsfakturor, fota kvitton och skapa kundfakturor, vi sköter resten. Kunden betalar ett fast pris för en tjänst, det blir inga överraskningar. Samtidigt tillhandahåller Checkat en översikt över ekonomin som uppdateras dagligen och är tillgängligt överallt, hela tiden. Utöver detta tillhandahåller Checkat råd och tips för att stötta kunden och hjälpa kunden utveckla dennes verksamhet.


Miljö

Vi avser att verka för att nå den gamla visionen om det papperslösa samhället. Även om vår nollvision kan tyckas omöjlig att nå så tror vi att vi kan komma en bra bit på vägen med hjälp av den plattform vi arbetar utifrån. Leverantörsfakturascanning, foto av kvitto och interaktiv BI är några av de verktyg vi avser använda som hjälpmedel.